Polyurethan har mange anvendelsesmuligheder i byggeriet, her på siden kan du få et overblik over nogle af dem.

Ydervægge med PIR

Alt nybyggeri har isolerede ydervægge, der udgør bygningens afgrænsning mod omgivelserne. Bruger man en højeffektiv isolering får man slankere vægge. Dette giver mere lys i boligen og en bedre boligudnyttelse, hvilket vil sige flere m2 bolig for pengene.

Polyurethan Isolering

Polyurethan isolering er fællesbetegnelse for nogle af de mest effektive isoleringstyper på markedet i dag og omfatter PUR, fremstillet af polyurethan og PIR fremstillet af polyisocyanurat. Begge typer er celleplast med fremragende isoleringsegenskaber, en god varmebestandighed og stor trykstyrke.

Fladt tag med PIR

Kravet til isoleringen af bygningers tag stiger i takt med udgivelsen af nye bygningsreglementer. Anvendes en højeffektiv isolering kan taget udføres tyndere. Det betyder lavere og billigere murkrone og lavere omkostninger til kran. PIR isoleringen er endvidere trædefast.

Polyurethan i Byggeriet

Isoleringsplader af stift PIR er den mest anvendte polyuretan-isolering i byggeriet. Pladerne anvendes til vægge, gulve og tage, bag regn-skærme og under tagudhæng. Oftest er de belagt med en flerlags aluminiumfolie, men beklædning af papir, kork, bitumen, glasfleece og gipsplader findes også

Terrændæk med PIR

Gulv mod jord, også kaldet terrændæk, isoleres effektivt med PIR- og PUR. Bruger man disse effektive materialer får man et tyndere gulv. Dette reducerer omkostningerne til eventuel understøbning af sokkel og/eller til at bortskaffe jord. Jordhåndteringen er særligt dyr i storbyer pga. forurening.

Fordele ved Polyurethan

Med lambda-værdier (varmeledningsevne) ned til 0,022 W/m·K kan der opnås samme isoleringsevne med et tyndere lag isolering. PUR/PIR isoleringsplader optager endvidere ikke vand. Dette betyder at byggeriet ikke behøver afdækning undervejs og at isoleringsevenen ikke forringes over tid.

Læs hvad andre skriver om PIR/PUR

Der bliver løbende skrevet artikler om PIR/PUR i forskellige fagmedier.

Her samler vi en række artikler, links og andre omtaler af PIR/PUR og materialets mange anvendelser og muligheder i byggeriet.